شروع کلاس والیبال

امروز اولین جلسه کلاس والیبال آوین شروع شد و برای رسیدن امروز سه هفته بود که انتظار می کشید.

با هم به آکادمی ورزشی نور رفتیم و منتظر شدم تا کلاس فسقلی تموم بشه.برای جلسه اول بسیار خوب بود تکنیک های دریافت و ارسال را یاد گرفت.

/ 0 نظر / 133 بازدید