قبولی در زبان

امروز فسقلی من از ترم 5 کتاب BackPack1 با نمره +A قبول شد.

با این اشتیاقی که تو آوین بود تصمیم گرفتم که با معلمش صحبت کنم و اگر صلاح بدونه این 3 درس آخر کتاب Backpack1 را در 5جلسه خصوصی بخونه که هم ساعت رفت و آمدش در مهرماه بهتر بشه و هم اینکه یک ماه باقیمانده تابستان را بتونه استفاده خوبی از این دوره فشرده بکنه.

بعد از کلاس با معلمش  صحبت کردم و نتیجه این شد که از فردا اولین جلسه کلاس خصوصی فسقلی شروع میشه امیدوارم که بتونه موفق بشه

/ 1 نظر / 30 بازدید