آغاز کلاسهای تابستانی در دبستان سوده

از امروز کلاسهای تابستانی آوین در مدرسه سوده شروع شد و فسقلی من باید روزهای یکشنبه و سه شنبه در مدرسه حضور داشته باشه.

خودش که خیلی خوشحاله امیدوارم که تا پایان این یک ماه تو مدرسه بهشون خوش بگذره.

این مدت قراره صبحها من آوین را به مدرسه ببرم و بعدازظهرها هم بابا شهریار دنبال فسقلی به مدرسه میره.

/ 1 نظر / 91 بازدید