مدرسه بدون تکلیف

این روزها آوین کمتر تو خونه تکلیف واسه نوشتن داره و معمولاَ همه کارها در مدرسه انجام میشه فقط اگر کمی تمرین ریاضی برای خونه داشته باشه با علاقه انجامش میده

من همینجا از کلیه پرسنل مدرسه تشکر میکنم چون فرصتی برای نوشتن دیکته اونهم ساعتی که ما خونه هستیم واقعا نیست

این هم نمونه ای از دستخط ریاضی آوین

  و

 

 

/ 1 نظر / 70 بازدید