ما آمدیم

اینقدر که ننوشتم واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم فقط میتونم بگم که ما آمدیم با یه عالمه مطلب که سعی میکنم کم کم اونها را بنویسم

فقط بدونید که بازم به شدت درگیر امتحانات مدارس هستیم

امروز آزمون مدرسه سوده را داریمقلبسوال

/ 6 نظر / 66 بازدید
آزاده

به به خانم مشتاق دیدار. دلم براتون تنگ شده حسابی. چقدر آوین بزرگ و خانم شده ماشاالله.

مژده

الهی چقدر بزرگ شدی... خوشحالم که بعد مدت زیادی صورت ماه گل دختر را دیدم... از طرف من ببوسینش و شاد باشید

سپيده عمه آريانا

سلام شبنم جون خوبيد رسيدن بخير . دلمون حسابي براتون تنگ شده بود . قربون اوين گلم برم 1000 ماشااله خانم تر و نازتر شده . انشااله در آزمون موفق بشه . صورت ماهش رو ببوسيد[ماچ][بغل][قلب][گل]

سپيده عمه آريانا

سلام شبنم جون خوبيد رسيدن بخير دلمون حسابي براتون تنگ شده بود قربون آوين گلم برم كه 1000 ماشااله خانم تر و نازتر شده . انشااله در آزمون موفق بشه . صورت ماهش رو ببوسيد[ماچ][بغل][قلب][گل]

سپيده عمه آريانا

سلام شبنم جون خوبيد رسيدن بخير دلمون حسابي براتون تنگ شده بود قربون آوين گلم برم كه 1000 ماشااله خانم تر و نازتر شده . انشااله در آزمون موفق بشه . صورت ماهش رو ببوسيد[ماچ][بغل][قلب][گل]

دوست

مامان موفق باشی گلم هر چی داخل دلت هست خدا بهت بده