آوین عزیزم زادروزت مبارک

 امروز خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت.
بهترین آهنگِ زندگی من تپش قلب توست و قشنگ ترین روزم، روز شگفتنت.
زیباترین اتفاق زندگی ام، دختر فروردینیِ من، آوین عزیزم........
زادروزت مبارک، صدایت مانا و وجود نازنینت تا ابد تندرست و پایدار باد.

/ 0 نظر / 61 بازدید